NONRPG PRAVIDLA

Aby hra mohla fungovat, musí mít svá pravidla, která určují práva a povinnosti jejích administrátorů a hráčů. Než se pustíte do jejich čtení, je třeba si uvědomit, že následující řádky platí pro všechny bez rozdílu. Pokud zde objevíte slůvka, která pro vás budou záhadou, neváhejte sjet až na konec stránky, kde najdete vysvětlivky.

 • ϟ ZÁSADA SLUŠNÉHO VYCHOVÁNÍ

  Nejdůležitějším pravidlem patřícím k většině textových RPG je slušné vyjadřování, které je také prioritním bodem kvalitní hry. Vaše příspěvky nesmí obsahovat žádné vulgarismy. Zakázáno jest napadání, urážení či jiné osočování jiných hráčů. Zakazujeme zároveň erotický, rasistický či násilný materiál. Ani politika a náboženství na Cruciu do hry nepatří. Po porušení této zásady bude viník ponaučen a potrestán na základě hloubky prohřešku.

 • ϟ NEZNALOST NEOMLOUVÁ

  Nezapomeňte si pročíst všechny informace na tomto webu. Vaši neznalost neomlouváme a může vést ke komplikacím na vaší straně - v nejlepším případě se budete muset něco přeučit, v nejhorším bude vaše studium ukončeno a přijdete tak o možnost poznat spoustu skvělých lidí. Abyste byli schopní vstoupit do hry, měli byste velmi dobře znát obzvláště sekce InRPG a NonRPG, kde najdete všechny informace týkající se vaší postavy a našeho herního světa.

 • ϟ PRAVIDLO HIERARCHIE

  Crucio je v oblasti hierarchie na poli českých textových her zaměřených na svět Harryho Pottera zcela výjimečné - nemá ředitele. Přesto i zde je třeba dodržovat jak přímo InRPG, tak NonRPG určité logické zásady. Vedení a jeho rozhodnutí je třeba respektovat. Přestože ředitel zde figuruje pouze jako NPC, zůstává nedílnou součástí hry a InRPG nejvyšší autoritou. Nejvyšší autoritou NonRPG jsou členové vedení hry. Přímo pod vedením stojí profesoři. Věk členů vedení (+18) i profesorů (+15) omezuje věková hranice. Studenti, kteří dosáhli postu primuse nebo prefekta, stojí nad ostatními studujícími.

  Dále je třeba k tomuto bodu dodat, že hierarchicky vyšší postavení neznamená právo zasáhnout do práv daných jinému člověku, ale vyšší zodpovědnost (za ty níže postavené i za vlastní činy) a práva, která jsou třeba k plnění odpovídajících povinností. Hierarchicky vyšší postavení je čest, se kterou je třeba k němu přistupovat, a to jak z pozice vedení, tak z pozice hráče.

KÓD CTI

HRÁČ
ϟ Tvá postava nebude Mary Sue / Gary Stu.
ϟ Jméno a charakter tvé postavy bude odpovídat jejímu věku a hernímu prostředí.
ϟ Svým herním příspěvkem ovlivníš pouze svoji postavu - ne cizí.
ϟ Budeš dodržovat křišťálovou stěnu.
ϟ Slovo vypravěče je zákon, nelze mu odmlouvat.
ϟ V případě nutnosti odejít bez okolků ukončíš hru a to vždy jedině herním příspěvkem.
ϟ V případě problémů či nedorozumění souvisejících s hrou se beze strachu obrátíš na vedení.
ϟ V případě přerušení nebo předčasného ukončení školní docházky o něm předem uvědomíš vedení.
ϟ Nebudeš porušovat pravidla hry ani svůj kodex.
ϟ Zásadní a nejdůležitější pravidlo nakonec: pořádně si hru užiješ a najdeš si zde spoustu skvělých přátel!

ADMIN
ϟ CRUCIO.cz budiž tvým jediným působištěm.
ϟ Nezpochybníš výsledku platného hlasování.
ϟ Identita hráče tvého budiž tajemstvím.
ϟ Nevyužiješ nečestným způsobem práv svých.
ϟ Tvůj hráč budiž tvou prioritou.
ϟ Neprozradíš nezveřejněných informací.
ϟ Nezalžeš hráči ani kolegovi svému.
ϟ Nepomluvíš hráče ani kolegu svého.
ϟ Nepošpiníš jméno konkurence projektu svého.
ϟ Neporušíš kodex svůj, aniž bys odstoupil z postu svého.

VYSVĚTLIVKY

 • ϟ MARY SUE / GARY STU

  Nejdokonalejší, nejschopnější, nejtalentovanější bytost. Špatně! Takový způsob hry netolerujeme. Je nutno si uvědomit, že nejste ti nejdokonalejší a neovládáte všechna kouzla zcela perfektně, neumíte všechny lektvary a to platí vždy a pro všechny, ať už je vám jedenáct nebo třeba šedesát let. Každý člověk má své nedostatky a stejně tak i charakter v textové RPG hře.

 • ϟ KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA

  Zapamatujte si, že je zásadní rozdíl mezi vaší postavou a vámi samotnými. Je zakázáno jakkoliv tyto dva světy spojovat. Praktický příklad: můžete si sice prohlížet profily ostatních hráčů, ale vaše postava o nich neví a nezná jejich jméno do doby, než se vám sami představí. Výjimky udělujeme v případě známých kouzelníků (ministr, ředitel, profesor, známý famfrpálový hráč). Tomuto "pravidlu" se jinak říká metagaming nebo také křišťálová stěna.