ROK 1949/50

Aktuální školní rok: 1949/50
Následující školní rok: 1950/51

Nacházíme se ve školním roce 1949/50. Kouzelnická i mudlovská společnost již pomalu zapomíná na minulé, neblahé roky. Oné rány, které jim zasadily Grindelwaldova a 2. světová válka. Ke všemu se přidalo nové nebezpečí a to hlavně Vlkodlaků. Útoků na kouzelníky, i na mudly přibývá, ale ať se ministerstvo snaží sebevíc, stále se s ním nedá dělat tolik, aby se všichni neobávali nejhoršího. Na pozadí toho všeho však začíná vzkvétat věda, vznikají nové lektvary, nová kouzla a svět, jakoby opět začal dýchat. Do Bradavic se letos dostává spousty nových profesorů. Rodiče však mají jasno. "Budeme svěřovat své potomstvo do té doby, dokud bude Brumbál mezi profesorským sborem.
Ministerstvo kouzel pracuje na nápravách škod, které způsobily válečné konflikty, nevole mezi Ruskem a kouzelnický svět se v tichosti opět začíná rozdělovat - na ty, kteří stále věří v Grindewaldovu ideu čistokrevného světa a na ty, kteří v poválečném prostředí vidí možnost vdechnout životu nádech mírumilovnosti a tolerance, která nehledí na čistotu krve.

Celý herní příběh k aktuálnímu období naleznete ZDE.

HRA V CHATECH

Příspěvky se skládají z toho, co postava dělá (v přítomném čase a ve třetí osobě), toho, co postava říká a toho, co si postava myslí. Tomu, co postava dělá, se říká emote. Každý herní příspěvek musí obsahovat emote. K oddělení jednotlivých částí příspěvku využíváme následující systém: Emote se uvádí do hvězdiček - *Emote.* a myšlenky mezi dva páry lomítek - //Myšlenky.//. To, co postava říká, se nijak neznačí. Jednotlivé oblasti se oddělují mezerou. Každá oblast začíná velkým písmenem a končí tečkou.

Příspěvky nesmí obsahovat emotikony, jiné symboly a zkratky (lol, jj a jiné) a všechny by se měly vyznačovat základní znalostí české nebo slovenské gramatiky. Ideální délkou příspěvku jsou cca tři řádky.

Takto by měl vypadat správně napsaný příspěvek:

*Vejde sebejistým krokem do hostince a při otevření dveří jí na tváři zahraje lehký úsměv.* Zdravím. *Broukne tiše směrem k přítomným a pohlédne oknem ven.* //Tohle počasí mi byl čert dlužný.// *Oklepe se, až jí z konečků černých vlasů ukápne několik drobných kapek deště. Popojde blíž k baru a důležitě si odkašle.* Můžu poprosit o jednu sklenici dýňového džusu? *Optá se zdvořile.* //Přece jenom nikde nemají tak dobrý džus jako tady.// *Bez čekání vesele dohopsá k jedné ze židliček a pohodlně se na ni usadí. Lehce se ošije a rozhlédne se po místnosti, přičemž jen nakrčí nosík.* //Hm, támhle ten pán je divnej. Jak může pít máslový ležák? Fuj.// *Zakroutí hlavičkou a pak se jen zahledí na zeď před ní, jako kdyby na ní bylo něco poutavého.*


Ještě si vás dovolujeme upozornit, že se nacházíme na začátku 50. let 20. století, tudíž by se dle toho měla i vaše postava oblékat. Pokud tápete, můžete se podívat na obrázek módy z výše uvedeného roku přímo zde!


↓ REGISTRACÍ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI ŠKOLNÍ ŘÁD. ↓

ŠKOLNÍ ŘÁD

Kliknutím na odkaz se dostanete ke Školnímu řádu v podobě PDF.

HERNÍ ČAS

Hra je rozdělena do dvou období (školní rok, prázdniny), přičemž školní rok trvá vždy čtyři a prázdniny dva měsíce. Během jednoho reálného roku se tak vystřídají dva školní roky a dvoje prázdniny. V rámci hodin se jeden herní den rovná jednomu NonRPG dnu, není-li řečeno jinak. Harmonogram rozdělení času je následující:

NonRPG rok CRUCIO.cz
leden - únor ϟ prázdniny
březen - červen ϟ školní rok
červenec - srpen ϟ prázdniny
září - prosinec ϟ školní rok

 • VÝUKA V BRADAVICÍCH

  VÝUKA probíhá v online chatových místnostech formou textové RPG. Jedna inRPG hodina odpovídá jedné hodině reálného času. Každý vyučující si pro svůj předmět na začátku školního roku zvolí dobu, ve které bude probíhat. Vyučuje se zpravidla po dobu celého týdne vč. víkendu, hodiny začínají nejdříve v 17:00, nejpozději ve 21:00. InRPG se tento čas bere vždy jako dopoledne (není-li to upřesněno vyučujícím). Do výuky jednotlivých předmětů se můžete zapisovat (viz zde) od začátku školního roku do sedmé vyučovací hodiny. Jeden školní rok trvá obvykle čtyři měsíce, tj. patnáct výukových termínů, týden prázdnin a týden vyhrazený pro zkoušky a uzavření známek. Ideální průchod školním rokem doporučujeme s takovýmto výběrem tříd:

  ROČNÍK TŘÍDA
  1. - 2. ročník ϟ A-třídy
  2. - 5. ročník ϟ B-třídy
  6. - 7. ročník ϟ C-třídy

  SYSTÉM VÝUKY u nás funguje tak, že nechodíte do třídy, která by odpovídala ročníku vaší postavy (ten se posouvá automaticky s tím, jak dlouho jste registrovaní), ale do tříd A (začátečníci), B (středně pokročilí) a C (pokročilí). Některé předměty mají pouze A-třídy, v takovém případě je můžete opakovat kolikrát jen chcete se zárukou, že probíraná látka se bude měnit. Pokud má předmět i vyšší třídy, můžete u něj A-třídu úspěšně absolvovat jen jednou. B-třídy jsou určené pro několikanásobné opakování, látka se mění s každým rokem v přibližně čtyřech cyklech, pokud se tedy přihlásíte čtyři školní roky po sobě do B-třídy Kouzelných formulí, budete pokaždé studovat jiná kouzla. C-třídy aktuálně nebudeme otvírat, později ale budou určené pro studenty, kteří budou mít úspěšně absolvované všechny cykly A-tříd a B-tříd.

  Nemůžete absolvovat B-třídu předmětu, u kterého nemáte absolvovanou A-třídu, naopak se ale můžete přihlásit do A-třídy předmětu, který jste ještě nestudovali, i kdybyste byli v sedmém ročníku a všechny ostatní předměty měli zapsané v C-třídách.

 • KLASIFIKACE

  KLASIFIKACE z minimálně jednoho libovolného předmětu vám vždy umožní projít do dalšího ročníku. Známkují se domácí úkoly (např. slohové útvary, obrázky, tematické doplňovačky aj.), testy z probrané látky (praktické i teoretické) a aktivita v hodinách.

  Známkování je následující:
  ZNÁMKA VÁHA ZNÁMKY BODOVÉ OHODNOCENÍ
  [V] Vynikající
  1
  15b
  [N] Nad očekávání
  2
  10b
  [P] Přijatelné
  3
  5b
  [M] Mizerné
  4
  0b
  [H] Hrozné
  5
  -5b
  [T] Troll
  6
  -10b

 • BODY

  BODY je ohodnocena každá udělená známka (za testy i domácí úkoly), docházka na hodiny, kroužky a každá inRPG akce, pro kterou toto schválí některý ze členů profesorského sboru. Každý student získává body pro sebe a pro svou kolej. Body mohou být připsány pouze studentům, kteří jsou zapsaní na alespoň jedné vyučovací hodině v aktuálním školním roce. Koleje soutěží o školní pohár, vítězem se stává kolej s nejvyšším počtem bodů. Ztrátu bodů může způsobit jakýkoli inRPG prohřešek, např. ničení školního majetku.

  Bodové hodnocení je následující:

  Účast na hodině 10b
  Neúčast na hodině -5b
  Omluvená neúčast 0b

  Zodpovězení dotazu 5b
  Aktivita v hodině 5b
  Vyjímečná aktivita 10b
  Narušení hodiny -5b
  Druhé narušení hodiny -10b

  Aktivní účast na akci 5b
  Pomoc s konáním akce 10b
  Narušení akce -5b

  Jiná aktivita 5b
  Jiný prohřešek -5b  Kompletní bodové ohodnocení naleznete ve Školním řádu.

 • VOLNÝ ČAS

  VOLNÝ ČAS trávený v naší škole nabízí studentům možnost vybrat si z nabídky bodově hodnocených kroužků a akcí (viz boční menu a nástěnka). Přestože je ale povoleno hrát v libovolnou denní i noční dobu, dbejte na to, že večerka začíná ve 23:00 a končí v 05:00. V případě pozdější doby hraní (pokud vás chytí profesor), sice získáte zajímavý zážitek (profesoři i prefekti vás můžou potrestat pouze herně), ale ztratíte body a možná si vysloužíte i školní trest.